Lidmaatschap SNN

De Stichting Nunchaku Nederland (SNN) is een rijkserkende sportorganisatie die is aangesloten bij de Federatie Oosterse Gevechtssporten (FOG), het NOC*NSF en de World Nunchaku Association (WNA).

Official WNA Safety NunchakuTijdens alle activiteiten georganiseerd door, of onder auspiciën van, de Stichting Nunchaku Nederland mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de officiële WNA safety-nunchaku die specifiek ontwikkeld is voor veilige sportbeoefening.

Deze officiële WNA safety-nunchaku is voorzien van de naam en logo van de World Nunchaku Association.

Aan de beoefening van de sport Nunchaku-do onder auspiciën van de Stichting Nunchaku Nederland zijn strikte voorwaarden verbonden:

a) Het vervoer van de veiligheids-nunchaku mag alleen geschieden in een gesloten foedraal of tas.
b) Het beoefenen van de sport Nunchaku-do mag alleen geschieden in besloten ruimten.

De bij de Stichting Nunchaku Nederland geregistreerde Nunchaku-ka ontvangt:

a) Mogelijkheid tot deelname aan stages, wedstrijden en demonstraties.
b) Periodiek orgaan Touché.

Lidmaatschap per kalenderjaar:
a) t/m 17 jaar: €22,50
b) 18 jaar en ouder: €27,50

Registratie is volledig na betaling op de volgende rekening:
Stichting Nunchaku Nederland

IBAN: NL45 ABNA.0546066100

Formulier

Overschrijvingsformulier

Gebruik voor het overschrijven van een club binnen de SNN naar een andere club binnen de SNN onderstaand formulier.

Bekijk onze

Webshop

Koop je originele WNA Nunchakus bij
nunchaku-shop.com